Logo skoly

📞 Kontaktné informácie

Riaditeľka školy

zsmssvgorazd@gmail.com
+421 903 982 182

Zástupkyňa riaditeľky školy - I. stupeň

zastupkynaskolagorazd@gmail.com
+421 910 842 969

Zástupkyňa riaditeľky školy - II. stupeň

zsgorazdzastupkyna2@gmail.com
+421 909 250 527

Hospodárka školy

hospodarkaskolagorazd@gmail.com
+421 901 720 087

Ekonómka školy

ekonomkaskolagorazd@gmail.com
+421 910 842 288

Fotografia skoly

🏫 Adresa školy

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13
Košice

🚌 Ako nás nájdete?

Škola sa nachádza v priestoroch ZŠ Juhoslovanská 2, dolný vchod zo severnej strany od Berlínskej ulice, oproti Obvodnému oddeleniu policajného zboru.

MHD

Autobusy č. 10, 18, 27, 36, 51, 54 - zastávka Sofijská (pri Metre)

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin