Logo skoly

🧩 Školský klub detí

O ŠKD

Naša škola ponúka žiakom aktívne využívať voľný čas mimo vyučovania v školskom klube detí, ktorý sa zameriava na relaxáciu žiakov po vyučovaní, na vypracovanie domácich úloh a precvičovanie učiva.

Prevádzka ŠKD

Každý deň pred vyučovaním od 6:30 a po vyučovaní do 17:00.

Deti v SKD
Deti v SKD

Oddelenia

I. oddelenie - Mgr. Monika Ferková - sr. Simeona
II. oddelenie - Mgr. Daniela Chytráčková
III. oddelenie - Barbora Hudáková

Prihlásenie / Odhlásenie

Žiaka do ŠKD prihlasuje / odhlasuje rodič vyplnením a odovzdaním príslušného dokumentu. Dokumenty je možné stiahnuť TU

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin