Logo skoly

🌃 Zdroje ilustrácií

A mother accompanies student to school, happy little girl with a caring mom, back to school.
A mother accompanies student to school, happy little girl with a caring mom, back to school. - pvproductions
Cat Pizza
Cat Pizza - bentomonsters
Fall
Fall - Zipporah Sandler
Free vector hand drawn art supplies background
Free vector hand drawn art supplies background - freepik
Green Christmas tree photo
Green Christmas tree photo - Tessa Rampersad
Hand drawn children back to school
Hand drawn children back to school - pikisuperstar
shallow focus photography of books
shallow focus photography of books - Kimberly Farmer
Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin