Logo skoly

Zamestnanci školy

Pedagogickí

Mgr. Iveta Rošková - riaditeľka školy
Mgr. Viera Tchurová - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň a MŠ
RNDr. Renáta Marcinčáková, PhD. - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň a ŠKD, výchovná poradkyňa

Mgr. Michal Galmus - duchovný správca školy

Mgr. Mária Kokoruďová - triedna učiteľka I.A
Mgr. Silvia Jeníková - triedna učiteľka I.B
Mgr. Adriána Šarišská - triedna učiteľka II.A
PaedDr. Adela Bombárová - triedna učiteľka II.B
Mgr. Ivana Andrejková - triedna učiteľka III.A
Mgr. Agáta Franková - triedna učiteľka IV.A
Mgr. Matúš Šimkovič - triedny učiteľ V.A
Mgr. Katarína Vojteková Dis.Art. - triedna učiteľka VI.A
Mgr. Vlasta Tarnociová - triedna učiteľka VI.B
Mgr. Monika Andrejčáková - triedna učiteľka VII.A
Mgr. Katarína Slaninová - triedna učiteľka VIII. A
Mgr. Michaela Dubrovčáková - triedna učiteľka IX.A
Mgr. Ivana Kecerová - učiteľka
Mgr. Alina Kovalenko - učiteľka
Mgr. Magdaléna Ondovčáková - sr. Benjamína - učiteľka

Mgr. Monika Ferková - sr. Simeona - vychovávateľka v školskom klube detí
Barbora Hudáková - vychovávateľka v školskom klube detí
Mgr. Daniela Chytráčková - vychovávateľka v školskom klube detí

Ing. Diana Frágner - pedagogická asistentka
Mgr. Eleonóra Mikitová - pedagogická asistentka

Nepedagogickí

Ľubica Nemčoková - ekonómka
Stanislava Janurová - hospodárka
Irina Tkachenko - upratovačka
Olena Shut - upratovačka
Mária Pavúková - upratovačka
Štefan Zeleňák - školník

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin