Logo skoly

📜 Žiacky parlament

Členovia

V.A - Lea Kašková, Sára Ondášová
VI.A - Alžbeta Vernarská
VI.B - Sabina Slobodová
VII.A - Štefan Vaško
VIII.A - Balážová Ema, Viktor Oros
IX.A - Šarlota Vernarská

Koordinátorka

Mgr. Michaela Dubrovčáková

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin