Logo skoly

📜 Žiacky parlament

Členovia

V.A - Lea Kašková, Sára Ondášová
VI.A - Alžbeta Vernarská
VI.B - Sabina Svobodová
VII.A - Štefan Vaško
VIII.A - Balážová Ema, Viktor Oros
IX.A - Šarlota Vernarská

Koordinátorka

Mgr. Michaela Dubrovčáková

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin