Logo skoly

📚 Zoznam pomôcok

Všetky pomôcky, ktoré žiak prinesie do školy musia byť označené menom. Každá učebnica, všetky pracovné zošity, poznámkové zošity, žiacke knižky, slovníčky musia byť obalené.

1. stupeň

Zoznam pomôcok pre jednotlivé ročníky v šk. roku 2024/2025 nájdete na nasledovných odkazoch:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2. stupeň

Zoznam pomôcok pre šk. rok 2024/2025 nájdete na nasledovných odkazoch:
Zoznam zošitov Pomôcky na výtvarnú výchovu

ŠKD

Zoznam pomôcok do ŠKD pre šk. rok 2024/2025 nájdete na nasledovnom odkaze:
Zoznam pomôcok do ŠKD
Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin