Logo skoly

⚽ Krúžky

1. stupeň

Na 1. stupni trávia deti čas po vyučovaní v ŠKD. Krátko pred začiatkom vedúci krúžku vyzdvihne všetky deti z ŠKD. Po skončení krúžku ich opäť odprevadí do ŠKD odkiaľ ich môžu rodičia vyzdvihnúť.

V šk. roku 2024/2025 si žiaci 1. stupňa môžu vybrať z nasledovnej ponuky krúžkov:

1. stupeň

Environmentálny (prírodovedný)

Vychádzky, poznávanie prírody, tvorivá činnosť, čistenie okolia
event

Streda 14:00 - 16:00

pin_drop

Agáta Franková
1. stupeň
2. stupeň

Hudobno-dramatický

Hudba, spev, tanec, divadlo
event

Streda 14:00 - 16:00

pin_drop

I.B

Silvia Jeníková
1. stupeň

Legáčik

Práca so stavebnicou LEGO
event

Pondelok 14:00 - 16:00

pin_drop

I.B

Ivana Andrejková
1. stupeň

Tvorivá dielnička

Výtvarné, tvorivé práce
event

Utorok 14:00 - 16:00

pin_drop

I.B

Adriána Šarišská
1. stupeň

Športové hry

Športové aktivity v telocvični
event

Pondelok 13:00 - 15:00

pin_drop

Telocvičňa

Adela Bombárová

2. stupeň

Žiaci 2. stupňa sa na krúžok dopravujú sami, bez doprovodu učiteľa. Po skončení krúžku odchádzajú samostatne domov.

V šk. roku 2024/2025 si žiaci 2. stupňa môžu vybrať z nasledovnej ponuky krúžkov:

2. stupeň

Dobrovoľnícky krúžok

Dobročinné akcie
event

Podľa potreby

pin_drop

Michaela Dobrovčáková
1. stupeň
2. stupeň

Hudobno-dramatický

Hudba, spev, tanec, divadlo
event

Streda 14:00 - 16:00

pin_drop

I.B

Silvia Jeníková
2. stupeň

Komunikácia v ANJ pre 7. – 9. ročník

Precvičovanie komunikačných zručností v anglickom jazyku (max. 10 žiakov v skupine)
event

Streda 14:00 – 16:00

pin_drop

č.d. 210

Katarína Slaninová
2. stupeň

T9

Príprava na T9 a prijímacie pohovory zo SJ na SŠ (9. ročník)
event

Utorok 14:00 – 16:00

pin_drop

č.d. 210

Matúš Šimkovič
2. stupeň

Športové hry

Športové aktivity v telocvični
event

Pondelok 14:00 - 16:00

pin_drop

Telocvičňa

Katarína Vojteková
Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin