Logo skoly

Rada rodičov

Predseda

Martina Schullerová - zástupca za VIII.A

Členovia

I.A - Marianna Tižová
I.B - Attila Tóth
II.A - Anna Čišovská
II.B - Peter Choreň
III.A - Ivana Kecerová
IV.A - Tatiana Antolíková (podpredsedníčka RR)
V.A - Jana Rečičárová
VI.A - Richard Goron (Revízna komisia)
VI.B - Marcela Mezeiová
VII.A - Darina Papcunová
VIII.A - Martina Schullerová
IX.A - Gabriela Kolodzejová

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin