Logo skoly

🎭 Základná umelecká škola

V spolupráci so ZUŠ sv. Cecílie v Sečovciach je poskytované primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore.

🎻 Hudobný odbor

Prípravný ročník

(žiaci 1. ročníka ZŠ)

Poplatky

Ak sa prihlásia na jeden odbor traja súrodenci, majú 50% zľavu.

Rozvrh

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, ktorý je aktualizovaný polročne.

Vyučujúci v šk. roku 2024/2025

Erika Pernišová
Mgr. Beáta Rovňáková
Ivan Kopeček DiS.art.
Mgr. art. Tomáš Javnický
Laura Jurčíková
Peter Balog

🎨 Výtvarný odbor

Členenie detí a žiakov podľa ročníkov je obdobné ako pri hudobnom odbore.

Poplatky

Ak sa prihlásia na jeden odbor traja súrodenci, majú 50% zľavu.
Škola zabezpečuje všetky potrebné pomôcky pre výtvarnú činnosť detí a žiakov.

Rozvrh

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, ktorý je aktualizovaný polročne.

Vyučujúci v šk. roku 2024/2025

Mgr. Romana Karčáková
Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin