Logo skoly
  aaa

🔥 Aktuality

photo

Prednáška s Mgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou

Dňa 31.5.2024 sa žiaci siedmeho až deviateho ročníka zúčastnia prednáš...

decor wave

🏫 Kto sme

🏫 Kto sme

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach bola zriadená 01. septembra 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach.

Škola je jednou z mála škôl tohto typu v meste. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Tým je zabezpečený plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy.

Sme školou rodinného typu - školou s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti.

Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve nášho školského vzdelávacieho programu

Čas mimo vyučovania môžu naši žiaci tráviť v školskom klube detí, pracovať v záujmových útvaroch, rozvíjať umelecké nadanie v základnej umeleckej škole - hudobnom a výtvarnom odbore.

decor wave

📷 Čo sme zažili

photo

Štúrovci

V piatok nás svojou prítomnosťou poctil predseda Matice slovenskej - J...

photo

Prežili sme holokaust

Dňa 17. 5. 2024 sa naši ôsmaci a deviataci, spolu s pani učiteľkou Kat...

photo

Slávik Slovenska - okresné kolo

Dňa 13. mája sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových pies...

photo

Piškvorkový turnaj

13. mája sa pod záštitou školského parlamentu uskutočnil obľúbený pišk...

📅 Nadchádzajúce udalosti

máj
31.
2. stupeň

Prednáška s Mgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin