Logo skoly
  aaa
title carousel illustartion

🔥 Aktuality

Žiadne nové aktuality

decor wave

🏫 Kto sme

🏫 Kto sme

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach bola zriadená 01. septembra 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach.

Škola je jednou z mála škôl tohto typu v meste. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Tým je zabezpečený plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy.

Sme školou rodinného typu - školou s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti.

Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve nášho školského vzdelávacieho programu

Čas mimo vyučovania môžu naši žiaci tráviť v školskom klube detí, pracovať v záujmových útvaroch, rozvíjať umelecké nadanie v základnej umeleckej škole - hudobnom a výtvarnom odbore.

decor wave

📷 Čo sme zažili

photo

GALAKONCERT – Talenty pre Ťahanovce

Posledný školský deň, ktorý sme začali ďakovnou sv. liturgiou, pokračo...

photo

Ďakovná sv. liturgia a záverečné zvonenie

Školský rok 2023/2024 sme slávnostne ukončili svätou liturgiou. Pani r...

photo

Putovný pohár starostu MČ Ťahanovce

O putovný pohár starostu MČ Ťahanovce súťažili ťahanovské školy v stol...

photo

Ako sa učiť pomocou spoločenských hier?

Ako sa učiť pomocou spoločenských hier? Na túto otázku našli odpoveď 2...

📅 Nadchádzajúce udalosti

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin