Logo skoly
titile banner

🔥 Aktuality

photo

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dv...

photo

Jarné prázdniny

V čase od 26.februára do 1.marca 2024 budú JARNÉ PRÁZDNINY!...

decor wave

🏫 Kto sme

🏫 Kto sme

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach bola zriadená 01. septembra 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach.

Škola je jednou z mála škôl tohto typu v meste. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Tým je zabezpečený plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy.

Sme školou rodinného typu - školou s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti.

Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve nášho školského vzdelávacieho programu – „S vierou k múdrosti a poznaniu“. Naším poslaním je okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj duchovný rozmer vzdelávania. Predmet katolícke náboženstvo sa vyučuje od 1. ročníka – 2 vyučovacie hodiny týždenne. V rámci primárneho vzdelávania kladieme dôraz aj na vyučovanie cudzieho jazyka. Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka. Od siedmeho ročníka si žiaci vyberajú ďalší cudzí jazyk podľa ponuky: nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk.

Čas mimo vyučovania môžu naši žiaci tráviť v školskom klube detí, pracovať v záujmových útvaroch, rozvíjať umelecké nadanie v základnej umeleckej škole - hudobnom a výtvarnom odbore.

decor wave

📷 Čo sme zažili

photo

MINI PLAYBACK SHOW

Dňa 8. februára sa v ŠKD konala spevácka súťaž pod názvom MINI PLAYBAC...

photo

Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva.....

Konečne prišiel dlho očakávaný karneval, kedy sme nedočkavo čakali, ke...

photo

Šaliansky Maťko

Pondelok 22. januára sa na našej škole konalo školské kolo populárnej ...

photo

Lyžiarsky výcvik

V termíne od 15.1. do 19.1. 2024 absolvovali naši siedmaci a ôsmaci ly...

📅 Nadchádzajúce udalosti

mar
1.
1. stupeň
2. stupeň

Jarné prázdniny

mar
18.
Voľný čas

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

15:00,

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin