Logo skoly

🍕 Školská jedáleň

Stravovanie je zabezpečované školskou jedálňou Juhoslovanská 2, Košice. Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem, musia byť na stravu prihlásení a mať zakúpený čip.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lískok je dostupný TU

Prihlásenie / odhlásenie zo stravovania

Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem, musia byť na stravu prihlásení a mať zakúpený čip. V prípade, že sa žiak nemôže dostaviť na obed, je možné ho odhlásiť telefonicky, najneskôr do 7:45 daného dňa.

Viac informácií ohľadne prihlasovania a odhlasovania z jedálne nájdete TU

Kontakt

+421 907 772 083
https://www.sjjuhoke.sk/

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin