Logo skoly

🏆 Úspechy 2024

2024
2023
photo
🏅  Matúš Oros V.A

Celomestká spevácka súťaž

KOŠICE STAR

photo
🥈  Viktória Tižová III.A

Celomestská spevácka súťaž

KOŠICE STAR

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin