Logo skoly

📷 Čo sme zažili

2024 / 2025
2023 / 2024
photo

MINI PLAYBACK SHOW

Dňa 8. februára sa v ŠKD konala spevácka súťaž pod...

photo

Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva.....

Konečne prišiel dlho očakávaný karneval, kedy sme ...

photo

Šaliansky Maťko

Pondelok 22. januára sa na našej škole konalo škol...

photo

Lyžiarsky výcvik

V termíne od 15.1. do 19.1. 2024 absolvovali naši ...

photo

Vianočná besiedka

Dňa 19.12.2023 sa nám naši škôlkari predstavili na...

photo

Príprava na vianočnú burzu

Naši žiaci už niekoľko týždňov svojho voľného času...

photo

Dominikova vianočná pieseň – regionálne kolo

Štvrtok bol pre nás bohatý na udalosti. Dňa 7. dec...

photo

Kým sme čakali na príchod svätého Mikuláša....

... čas sme trávili prípravou výrobkov na vianočnú...

photo

Poznávací zájazd do Viedne

Zdravíme všetkých!...

photo

Svetový deň behu

Táto aktivita spája tisíce ľudí. Aj my sme sa vo š...

photo

Dušičkový čas...

...čas, keď spomíname na svojich blízkych,zapálime...

photo

Turnaj v stolnom tenise

Dňa 25.10.2023 sa dievčatá a chlapci z druhého st...

photo

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

V mesiaci október sa naši prváci a tretiaci zúčast...

photo

Protidrogová prevencia

Čo vieš o droge? To bola prvá otázka pána riaditeľ...

photo

Kreatívna súťaž v ŠKD

Dňa 24.10.2023  sa v ŠKD vyhodnotila súťaž: „Moje ...

photo

Deň výživy 2023

V piatok 20.10. sme ochutnávali iba zdravé maškrty...

photo

Imatrikulácia prvákov

Na našej škole je milým zvykom prijímať každého pr...

photo

Milión detí sa modlí ruženec

Vďaka o. Michal za prípravu a duchovné vedenie pri...

photo

Moderná študovňa

V školskom roku 2022/2023 sa rodičovské združenie ...

photo

Fatimská sobota v Klokočove

V sobotu 07.10.2023 sme putovali na mariánske pútn...

photo

Zabehni kolečko - dostaneš jabĺčko

Štvrtý ročník obľúbenej pohybovej aktivity pre žia...

photo

Účelové cvičenie

V pondelok 2. 10. 2023 žiaci 2. stupňa našej školy...

photo

Noc výskumníkov 2023

Dňa 29.septembra sa žiaci našej školy zúčastnili N...

photo

Šarkaniáda v ŠKD

Posledný septembrový štvrtok sa uskutočnila šarkan...

photo

Rozprávočka o Šípkovej Ruženke

Včerajší deň sa niesol v duchu zábavy. Deti z MŠ s...

photo

Európsky deň jazykov

Deň európskych jazykov sme na našej škole oslávili...

photo

Európsky týždeň športu

Naša škola sa opäť zapojila do Európskeho týždňa š...

photo

Deň spoločenských hier

Hra je jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, o...

photo

Upracme Slovensko

V pondelok 18.09.2023 sa naša škola pridala k dobr...

photo

Slávnostné otvorenie školského roka

V pondelok 4. septembra 2023 sme slávnostne otvori...

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin