Logo skoly
2. stupeň
Voľný čas

Lyžiarsky výcvik

15. 1. 2024

V termíne od 15.1. do 19.1. 2024 absolvovali naši siedmaci a ôsmaci lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal na Jahodnej. Boli rozdelení do skupín na základe svojich schopností a zručností. Pokroky v lyžovaní bolo vidno každý deň. V piatok doobeda si žiaci preverili nadobudnuté zručnosti v slalomových pretekoch. Inštruktori pripravili preteky pre dve skupiny na malom a veľkom svahu. Žiaci s najlepším časom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, boli odmenení diplomom medailou. Ostatní taktiež získali diplom a medailu o úspešnom absolvovaní lyžiarskeho výcviku. Inštruktori vyzdvihli mimoriadnu snaživosť, usilovnosť a disciplínu žiakov.

Fotografia skoly
Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin