Logo skoly

⛪ Duchovné aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Michal Galmus

kabinet na II. poschodí

Sviatosť zmierenia

Žiaci - v piatok počas 3. - 5. hodiny alebo po dohode
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne

Duchovné aktivity na našej škole

2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
photo

Ďakovná sv. liturgia a záverečné zvonenie

Školský rok 2023/2024 sme slávnostne ukončili svät...

photo

Školská odpustová slávnosť

Z príležitosti sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána ...

photo

Biblická súťaž - eparchiálne kolo

Dňa 18.4.2024 sa víťazi školského kola, žiaci 2. r...

photo

Biblická olympiáda - krajské kolo

Dňa 16.4.2024 sa víťazi okresného kola Viktor Oros...

photo

Kým sme čakali na príchod svätého Mikuláša....

... čas sme trávili prípravou výrobkov na vianočnú...

photo

Dušičkový čas...

...čas, keď spomíname na svojich blízkych,zapálime...

photo

Milión detí sa modlí ruženec

Vďaka o. Michal za prípravu a duchovné vedenie pri...

photo

Fatimská sobota v Klokočove

V sobotu 07.10.2023 sme putovali na mariánske pútn...

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin