Logo skoly

⛪ Duchovné aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Michal Galmus

kabinet na II. poschodí

Sviatosť zmierenia

Žiaci - v piatok počas 3. - 5. hodiny alebo po dohode
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne

Duchovné aktivity na našej škole

2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
photo

Milión detí sa modlí ruženec

Vďaka o. Michal za prípravu a duchovné vedenie pri...

photo

Fatimská sobota v Klokočove

V sobotu 07.10.2023 sme putovali na mariánske pútn...

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin