Logo skoly

Výchovný poradca

RNDr. Renáta Marcinčáková PhD.

zsgorazdzastupkyna2@gmail.com

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

Konzultačné hodiny

Žiaci - každý deň počas prestávok a podľa potreby žiaka
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin