Logo skoly

Výchovný poradca

RNDr. Renáta Marcinčáková PhD.

zsgorazdzastupkyna2@gmail.com

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

Konzultačné hodiny

Žiaci - každý deň počas prestávok a podľa potreby žiaka
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin