Logo skoly

🏆 Úspechy 2023

2024
2023
photo
🥈  Ivana Hodermarská, IV. B

Mestské kolo

KOŠICE STAR

photo
🥈  Samuel Lehotský, VII. A, Adam Petrík, VIII. A, Daniel Jančík, IX. A, Michal Struk, IX. A

Mestské kolo

3x3 streetbasket žiakov ZŠ

Logo školy

Už viac ako desať rokov tvoríme bezpečné a pútavé prostredie, kde sa učíme sebareflexii, ohľaduplnosti voči druhým, zodpovednosti a skromnosti. Naším cieľom je rozvíjať vedomosti, cennosti, vzťahy a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin